Usługi projektowe i kosztorysowe

Nasza oferta obejmuje usługi w zakresie projektowania i przebudowy:

  • dróg,
  • zjazdów,
  • chodników,
  • parkingów,
  • ścieżek rowerowych
  • placów.

Opracowujemy również szczegółowe specyfikacje techniczne SST wykonania i odbioru robót, dokumentacje projektowo-kosztorysowe i projektowo-techniczne, przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie, a także projekty stałej i czasowej zmiany organizacji ruchu.

dłoń, kalkulator

Kompleksowe doradztwo i opracowywanie dokumentacji

Nasze usługi nie kończą się na samym projektowaniu. Oferujemy również kompleksowe doradztwo w zakresie realizacji projektów oraz opracowywanie niezbędnej dokumentacji. Nasz zespół ekspertów jest zawsze gotowy, aby pomóc Ci w każdym etapie realizacji projektu, od koncepcji po finalne wykonanie. Skorzystaj z naszego doradztwa i opinii dotyczących projektów zabudowy ciągów komunikacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z nasza pełną ofertą projektową i kosztorysową.